HASTA HAKLARI

Bir Saglik Kurulusuna, saglik hizmeti almak için basvuran herkesin;

 

1. Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde saglikli yasamanin tesvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu saglik hizmetlerinden faydalanma,

 

2. Esitlik içinde hizmete ulasma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlari dikkate alinmadan hizmet alma,

 

3. Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanin neler oldugunu ögrenme,

 

4. Kurulusu seçme ve degistirme
Saglik kurulusunu seçme ve degistirme ve seçtigi saglik kurulusunda verilen saglik hizmetlerinden faydalanma,

 

5. Personeli tanima, seçme ve degistirme
Saglik hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diger personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarini ögrenme, seçme ve degistirme,

 

6. Bilgi Isteme
Saglik durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazili olarak isteme,

 

7. Mahremiyet
Gizlilige uygun bir ortamda her türlü saglik hizmetini alma,

 

8. Riza ve Izin
Tibbi müdahalelerde rizanin alinmasi ve riza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

 

9. Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetme ve durdurulmasini isteme,

 

10. Güvenlik
Saglik hizmetini güvenli bir ortamda alma,

 

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme Kurulusun imkanlari ölçüsünde ve idarece alinan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme,

 

12. Sayginlik görme
Saygi, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, sefkatli saglik hizmeti alma,

 

13. Rahatlik
Her türlü hijyenik sartlar saglanmis, gürültülü ve rahatsiz edici bütün etkenler giderilmis bir ortamda saglik hizmeti alma,

 

14. Ziyaret
Kurum ve kuruluslarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,

 

15. Refakatçi bulundurma
Mevzuatin, saglik kurum ve kuruluslarinin imkanlari ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayi isteme,

 

16. Müracaat, sikayet ve dava hakki
Haklarinin ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle basvuru, sikayet ve dava hakkini kullanma,

 

17. Sürekli hizmet
Gerektigi sürece. saglik hizmetlerinden yararlanma,

 

18.Düsüncelerini Belirtme
Verilen hizmetler konusunda düsüncelerini ifade etme,

 

HAKKI VARDIR.